12 juni 2021: TOPdagje !

Print Friendly, PDF & Email
buisjes

In de voormiddag was er de theoretische opleiding voor de kD2’s, die gevolgd kon worden door alle leden. De eerste opleiding na de coronalockdown, maar ook de eerste conform de nieuwe opleidingsrichtlijnen (die we sinds 1 september 2020 volgen).

De deelname was prima: de helft van de leden waren aanwezig !

Dankzij de goede voorbereiding van de kandidaten (theorieboek gelezen en vragen ingevuld op het Moodleplatform) kon de les specifiek gaan over de zaken die verdieping vroegen. Dat maakte het direct heel interessant en ook heel interactief: vraag – antwoord – nieuwe vragen – enz. Heel leuk voor de kandidaten en lesgevers !

Wat werd uitgeklaard…..:

 • dat een vulling van een tand en duiken een tastbaar voorbeeld is van DRUK X VOLUME IS CONSTANT (dé basiswet voor duikers !)
 • dat we een duikcomputer wel/niet moeten aanhouden in het vliegtuig (no fly time)
 • dat sponzen geen neteldieren zijn
 • welke invloed hyperventilatie heeft op apnee-oefeningen in het zwembad
 • dat de ademprikkel niet met zuurstofgehalte maar met koolstofdioxidegehalte te maken heeft
 • waarom een decoboei behoort bij de basisuitrusting van alle duikers
 • dat de onderlinge dans van zon – maan – aarde de getijden (en dus waterstromingen) veroorzaakt
 • waarom onze streek grote getijden heeft en de Middellandse zee veel minder
 • waarom we heel stipt zijn als we een Oosterscheldeduik doen
 • dat “gepakt door de stroming” leuk kan zijn
 • iets van een Russische roulette en stikstofbelletjes….
 • dat het paars buisjesspons lijkt op een p……..

Later op de dag volgde de algemene ledenvergadering, waarvan me is bijgebleven:

 • een GEBOORTE: van een PELAGOS-DNA
 • SOLO: waarom Joost op maandagen niet veel thuis was
 • DUO’s: Gina en Jurgen, Bart en Karel, Istvan en Cedric,…
 • ja, zelfs TRIO’s: Christophe en Lieve en Mich
 • zelfs een QUARTET: de 4 kandidaten D1 voor volgend schooljaar zijn al ingevuld !
 • tot een TIENLING: het bestuur gaf een presentje aan enkelen voor hun grote inzet het afgelopen jaar.
 • ah ja, en de Belgen wonnen die avond nog met 3-0…

Grote dank aan iedereen die haar / zijn steentje bijdroeg. We zagen alleen maar contente mensen. Heel heel tof ! !

Deel met je vrienden