Algemene Leden Vergadering 2022

Print Friendly, PDF & Email
1-IMG_3936

Zondag 06 maart 2022 – Ontmoetingscentrum van Kerkem – Rerum Novarumstraat 24, 9880 Aalter

Zaal open vanaf 10u30 – vergadering start om 11u stipt

Graag nodigen wij jullie allemaal uit op de ALV van 06 maart 2022. Na de vergadering heffen we samen het glas. De apero wordt u aangeboden door het clubbestuur. We vervolgen de middag met hartige “Frietjes & Stoverij”. Partners zijn van harte welkom !

Gezien de aanpassing van de statuten (zie bijlage en agendapunt) is het genoodzaakt om de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester open te stellen.

Een aantal andere bestuursfuncties, namelijk deze van ondervoorzitter, evenementencoördinator en materiaalmeester  worden bij beslissing binnen de raad van beheer  geregeld. Dit als gevolg van de nieuwe statuten.

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur schriftelijk (Kerselaarstraat 2 – 9940 Evergem) of via e-mail (gina@pelagos.be) indienen, uiterlijk 10 dagen voor de vergadering. Kandidaten moeten, volgens het huishoudelijk reglement, 21 jaar zijn en actief lid zijn van de club, dat wil zeggen minstens één volledig jaar lid zijn van de club.

Zoals gebruikelijk moeten we twee commissarissen kiezen voor de controle van de boekhouding van 2022.

Gelieve ook je duikboekje mee te brengen, zodat die kan worden afgetekend door de penningmeester (bewijs van betaling en noodzakelijk voor de verzekering). Als je niet aanwezig kan zijn op de vergadering, breng dan je boekje mee naar de eerstvolgende zwembadtraining.

Agenda:

 1. Verwelkoming en jaaroverzicht door de voorzitter.
 2. Plannen volgende vergadering indien het quotum niet bereikt is.
 3. Goedkeuring aanpassing vzw statuten Pelagos (aanpassing genoodzaakt door invoering Wetboek van vennootschappen en verenigingen) ‘vereniging zonder winstoogmerk’ wordt ‘vereniging zonder winstuitkering’.
 4. Verkiezing – herkiezing bestuursleden
 5. Kasverslag van 2021 – Goedkeuring van de commissarissenBegroting 2022 – Aanstelling commissarissen 2022.
 6. Verslag evenementencoördinator: 2021 – vooruitzichten 2022
 7. Verslag materiaalmeester.
 8. Verslag duikschool.
 9. Clubvooruitzichten 2022.
 10. Allerlei.

Volgens de wet op de VZW’s dienen er minstens 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn om geldig te kunnen stemmen. Enkel actieve leden hebben stemrecht op de vergadering. Elk actief lid mag bij afwezigheid zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigd lid. Elk actief lid mag slechts houder zijn van één enkele volmacht. Daarom vragen wij om ofwel aanwezig te zijn ofwel jouw volmacht door te geven aan een ander lid. Het formulier “kandidatuurstelling” en “volmacht” kan je verderop downloaden.

Nuttige weetjes !

 • Frietjes & stoverij: €20 volwassenen – €10 kinderen (-12 jaar)
 • Je partner en/of kinderen apart als deelnemer, met naam vermelden
 • Om praktische reden aanmelden, (deelname aan de vergadering, receptie en/of voor de “Frietjes”)  tot en met 27 februari, via deze link.
 • Inschrijving is pas definitief na storting van het volledige bedrag op PELAGOS rekening BE44 7350 0913 3445 (vermelding van de naam — aantal volwassenen — aantal < 12 j)

Met vriendelijke en sportieve groet,

het bestuur

Deel met je vrienden