Algemene Leden Vergadering 2023

Print Friendly, PDF & Email
images

Zondag 26 maart 2023 – Ontmoetingscentrum van Kerkem – Rerum Novarumstraat 24, 9880 Aalter

Zaal open vanaf 10u30 – vergadering start om 11u stipt

Graag nodigen wij jullie allemaal uit op de ALV van 26 maart 2023. Na de vergadering heffen we samen het glas. De apero wordt u aangeboden door het clubbestuur. We vervolgen de middag met een leuke tapas plank (volwaardig middagmaal). Hiervoor moeten jullie verderop inschrijven ! Partners en kinderen zijn van harte welkom !

Gezien het ontslag van 3 bestuurders is het genoodzaakt om de functies van voorzitter en penningmeester open te stellen. De secretaris Nik stelt zich herverkiesbaar als voorzitter waardoor ook de functie van secretaris vrij komt. Nadat het nieuwe bestuur gevormd is, kunnen zij een nieuwe materiaalmeester en evenementencoördinator aanduiden. 

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur schriftelijk (Kerselaarstraat 2 – 9940 Evergem) of via e-mail (gina@pelagos.be) indienen, uiterlijk 15 dagen voor de vergadering. Kandidaten moeten, volgens het huishoudelijk reglement, 21 jaar zijn en actief lid zijn van de club, dat wil zeggen minstens één volledig jaar lid zijn van de club. Formulier hiervoor onderaan deze mail. Wie niet kan komen vind daar ook een volmacht.

Zoals gebruikelijk moeten we twee commissarissen kiezen voor de controle van de boekhouding van 2023.

Gelieve ook je duikboekje mee te brengen, zodat die kan worden afgetekend door de penningmeester (bewijs van betaling en noodzakelijk voor de verzekering). Als je niet aanwezig kan zijn op de vergadering, breng dan je boekje mee naar de eerstvolgende zwembadtraining.

Agenda:

 1. Verwelkoming en jaaroverzicht door de ondervoorzitter en secretaris.
 2. Plannen volgende vergadering indien het quotum niet bereikt is.
 3. Goedkeuring aanpassing statuten: de zetel van de VZW wordt verplaatst.
 4. Verkiezing – herkiezing bestuursleden.
 5. Kasverslag 2022 – goedkeuring van de commissarissen – begroting 2023 – aanstelling commissarissen 2023.
 6. Verslag van de evenementen 2022 – vooruitzichten 2023.
 7. Verslag van het duikmateriaal.
 8. Verslag duikschool.
 9. Clubvooruitzichten 2023
 10. Allerlei.

Volgens de wet op de VZW’s dienen er minstens 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn om geldig te kunnen stemmen. Enkel actieve leden hebben stemrecht op de vergadering. Elk actief lid mag bij afwezigheid zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigd lid. Elk actief lid mag slechts houder zijn van één enkele volmacht. Daarom vragen wij om ofwel aanwezig te zijn ofwel jouw volmacht door te geven aan een ander lid. Het formulier “kandidatuurstelling” en “volmacht” kan je verderop downloaden.

Nuttige weetjes !

 • Tapas plank: €15 volwassenen – €7,5 kinderen <12j
 • Om praktische reden aanmelden (deelname aan de vergadering, receptie en/of Tapasplank) tot en met 20 maart, via deze link.
 • Je partner en/of kinderen apart als deelnemer, met naam vermelden.
 • Inschrijven is pas definitief na storting van het volledige bedrag op PELAGOS rekening BE44 7350 0913 3445 (vermelden naam – aantal volwassenen – aantal <12j)

Bijlagen

Kandidatuur (download)

Volmacht (download)

Deel met je vrienden