Algemene Leden Vergadering 2024

Print Friendly, PDF & Email
images

Zondag 3 maart 2024 – Ontmoetingscentrum van Kerkem – Rerum Novarumstraat 24, 9880 Aalter

Zaal open vanaf 10u30 – vergadering start om 11u stipt

Graag nodigen wij jullie allemaal uit op de ALV van 3 maart 2024.

We verwelkomen jullie met koffie en koek.

Na de vergadering heffen we samen het glas. De apero wordt u aangeboden door het clubbestuur. We vervolgen de middag met een heerlijke broodjesmaaltijd. Hiervoor moeten jullie verderop inschrijven !

Nadien is er nog een leuke verrassing voorzien…

Partners en kinderen zijn van harte welkom !

Wie niet kan komen, op het aanmeldformulier vind je een volmacht.

Zoals gebruikelijk moeten we twee commissarissen kiezen voor de controle van de boekhouding van 2024.

Gelieve ook je duikboekje mee te brengen, zodat dat kan worden afgetekend door de penningmeester (bewijs van betaling en noodzakelijk voor de verzekering). Als je niet aanwezig kan zijn op de vergadering, breng dan je boekje mee naar de eerstvolgende zwembadtraining.

Agenda:

 1. Verwelkoming en jaaroverzicht door de voorzitter.
 2. Plannen volgende vergadering indien het quotum niet bereikt is.
 3. Goedkeuring aanpassing statuten: Art.4. De Vereniging is als duiksportclub aangesloten bij de “landelijke Vlaamse Vereniging voor Watersport” -> wordt vervangen door: “duikfederatie, gepubliceerd als VZW onder het Ondernemingsnummer 0479.545.828”
 4. Kasverslag 2023 – goedkeuring van de commissarissen – begroting 2024 – aanstelling commissarissen 2024.
 5. Verslag van de evenementen 2023 – vooruitzichten 2024.
 6. Verslag van het duikmateriaal.
 7. Verslag duikschool.
 8. Clubvooruitzichten 2024
 9. Allerlei.

Volgens de wet op de VZW’s dienen er minstens 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn om geldig te kunnen stemmen. Enkel actieve leden hebben stemrecht op de vergadering. Elk actief lid mag bij afwezigheid zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigd lid. Elk actief lid mag slechts houder zijn van één enkele volmacht. Daarom vragen wij om ofwel aanwezig te zijn ofwel jouw volmacht door te geven aan een ander lid. Het formulier “volmacht” kan je verderop downloaden.

Nuttige weetjes !

 • Lunch: €20 volwassenen – €10 kinderen <12j
 • Om praktische reden aanmelden (deelname aan de vergadering, receptie en/of Lunch) tot en met 25 februari, via deze link.
 • Inschrijven is pas definitief na storting van het volledige bedrag op PELAGOS rekening BE44 7350 0913 3445 (vermelden naam – aantal volwassenen – aantal <12j)

Bijlagen

Volmacht (download)

Deel met je vrienden