Succesvolle Opleiding Covid

Print Friendly, PDF & Email
covid

Op 24 april 2021 volgden meer dan 70% van de pelagosleden de uiteenzetting over de relatie tussen het Coronavirus en duiken.  Deze uiteenzetting werd gegeven door pelagosinstructeur Dr. Kurt Tournoy.  Waarvoor dank !

Een virus, wat is dit precies ?

Virussen zijn heel klein, te klein om zich zelf voort te planten.  Om zich te vermenigvuldigen hebben ze daarom een cel nodig.  Eenmaal in de cel ‘kweken’ ze massaal, tot de cel zelf afsterft.   Virussen zijn dus parasieten.

Hoe reageren we op een virus ?

Eenmaal het virus binnen is en schade aanricht, start het lichaam met een opruimactie. Bij sommigen wordt dit een overreactie van het lichaam: er worden veel te veel opkuiscellen uitgestuurd. Een zware ontsteking van het orgaan is het gevolg. 

Wat maakt dat we ons heel erg, een beetje of helemaal niet zo ziek kunnen voelen ?

De symptomen hangen af van de reactie van het lichaam op dat virus en de aangerichte celschade. Die reactie is verschillend van mens tot mens.  Het ziektebeeld zal bepalen wat de dokters beslissen inzake behandeling: thuis uitzieken, opname ziekenhuis, opname intensieve zorgen, …

Waarom is COVID zo belangrijk in de duiksport ?

Welke cel een virus gebruikt hangt af van waar dat virus de juiste “koppelstukjes” vindt.  In het geval van Covid zijn dit de menselijke cellen van hart, longen, hersenen, zenuwen (reuk en smaak).  Merk op dat dit (hart, longen, hersenen) net de belangrijke organen voor een duiker zijn.

Waarom is basishygiëne zo belangrijk ?

Virussen verspreiden zich buiten het lichaam via luchtdeeltjes of kleven aan oppervlaktes en worden via contact doorgegeven.  Vandaar de gekozen basishygiënemaatregelen: mondmasker , hou 1.5m afstand , veel verluchten , beter buiten dan binnen (=zodat je geen luchtdeeltjes binnen krijgt als iemand niest), was de handen regelmatig (=verwijderen van klevende virussen), blijf thuis als je je ziek voelt.

Waarom zijn vaccins zo belangrijk ?

Een vaccin maakt het lichaam vooraf al klaar voor dat virus.  Hierdoor is de opruimreactie van het lichaam, eenmaal het virus binnen is, minder hevig en is het ziektebeeld dus ook minder hevig.

Wie regelt wat wel of niet kan in de duiksport of tijdens zwembadtrainingen ?

DAN + VVW + Nelos + Lifras (Waalse afdeling) + BVOOG (De Belgische Vereniging voor Overdruk- en OnderwaterGeneeskunde) zijn allen actief bezig met het thema.

Binnen het VVW wordt dit gecoördineerd door de medische commissie (met pelagosinstructeurs Karel Vanlauwe en Kurt Tournoy als leden).

Duikschool Pelagos zet die VVWrichtlijnen om in afspraken rond de zwembadtrainingen, clubduiken, opleidingsproeven,…

Deel met je vrienden