Belangrijk documenten en procedures

duiken / documenten

jaarlijkse

medische keuring

Jaarlijks dient men de medische keuring te hernieuwen. U kan daarvoor een arts van uw keuze raadplegen. 

De datum van de consultatie mag liggen tussen 15 november en 15 januari, van het lopende sportjaar

U dient zich te voorzien van een blanco medische fiche (A4-formaat), vrij te downloaden hieronder.

De “vooraf ingevulde” medische fiches (A5-formaat) worden bedeeld door de secretaris op de zwembad trainingen of per post opgestuurd.

De kleine fiche (A5) behoudt u zelf in uw logboek. Kan gecontroleerd worden op duikreizen of duikplaatsen

Het A4-exemplaar keert terug naar het secretariaat voor de interne administratie van de club en de federatie, dit ten laatste tegen 20 januari van het lopende sportjaar

Tegen 25 januari ten laatste moeten immers de data van de medische keuringen op de website van de federatie aangepast zijn. 

Dit is belangrijk voor de aanvragen van de CMAS brevetten.

Je kan ze aan de secretaris in persoon, per mail of per post bezorgen, of via een ander bestuurslid.

Een duik

organiseren

Wie een duik wil organiseren, wordt geacht het volgende document in te vullen met daarop de namen van alle deelnemers en de indeling in koppels.

Tevens draagt de organisator er zorg voor dat alle duiktijden gelogd worden.

Deze lijst wordt achteraf overhandigd of doorgestuurd naar de duikschool.

Wat te doen bij een

duikongeval

Hopelijk blijven jullie gespaard van duikongevallen of ongevallen van en naar de duikplaats. Nietemin vind je hier de nodige formulieren om een ongeval aan te geven. Voor zij die naar het buitenland gaan duiken hebben we gezorgd voor een Engelstalige versie. Hierbij ook nog nuttige richtlijnen van DAN i.g.v ongevallen.

Meer weten over de duikverzekering van de federatie.

duiken in het

buitenland

Veiligheidsmap van duiken in Zeeland

Tijdens de “opleidingsduiken” in Zeeland dient men in het bezit te zijn van een “veiligheidsmap” !

Deze hebben we voor jullie in onderstaand document klaargemaakt.

In een tweede document vinden jullie de regels en normen bij “sportduikinstructie”.

werken met de

website