header-dna

Gedragscode leden Pelagos

Voorwoord

Iedereen heeft te maken met normen en waarden. Respect, verantwoordelijkheidszin, integriteit, eerlijkheid, loyaliteit zijn voor Pelagos belangrijke waarden.
Toch zijn die normen en waarden vaak wat ‘ongrijpbaar’; wat bedoelen we er precies mee en bovendien, hoe vertaal je die waarden naar een duikschool ? Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels hanteren we, hoe voorkomen we problemen tussen leden,…
Een uitgeschreven gedragscode geeft antwoorden op die vragen.

Inleiding

Duikschool Pelagos wil een omgeving zijn waarbij alle leden met plezier en in alle veiligheid hun hobby kunnen uitoefenen en/of zich hierin verder kunnen bekwamen en ontwikkelen.

In een duikschool draait veel om leren. Dat leren/vormen/trainen is het middel (niet het doel), het laat ons toe om een goede duiker te zijn/worden/blijven.

Iedereen draagt hiertoe zijn steentje bij om dat gezamenlijke doel te bereiken. Daarom zijn afspraken nodig. Vandaar dat deze gedragscode geldt voor alle leden.

Beoordeling

Net zoals de beoordeling van de leertrajecten, zal het naleven van deze gedragscode opgevolgd worden. Eventuele beslissingen1 in dit verband worden genomen door de duikschoolverantwoordelijken, na raadplegen van vertrouwenspersonen. Deze laatste(n) worden door de duikschoolverantwoordelijken gevraagd om deze rol op te nemen, op het moment dat dit noodzakelijk is.

 • duiken met elkaar is eerst en vooral rekening houden met de anderen
  • Het buddysysteem en het peter/meterschap worden actief opgenomen en uitgedragen.
  • Een peter/meter wordt toegewezen door de duikschoolverantwoordelijke(n). Een peter/meter is als een coach. Het lid draagt zorg voor zijn/haar peter/meter en omgekeerd.
 • we brengen de anderen niet in gevaar, we maskeren geen tekorten of onervarenheden en dit zowel tijdens vormingen, de zwembadtrainingen als bij openwaterduiken.
  • We hebben geen schrik om zaken (medisch, gevoelens, …) te melden. Duikmedisch nazicht (preventief en bijkomend in geval van klachten) wordt door de duiker zelf geïnitieerd. De duiker zal ook op een verantwoordelijke manier met de gevolgen ervan omgaan.
 • we nemen verantwoordelijkheid op, werken samen en helpen elkaar spontaan
  • We rapporteren spontaan aan materiaalmeester, instructeur, duikschoolverantwoordelijke wanneer we over informatie beschikken die belangrijk is of belangrijk kan worden.
  • We zijn tijdsbewust en houden rekening met tijdschema’s (tijdstip briefing, ter plekke, te water, ferry, luchthaven, ontbijt, fles vullen, maximale duiktijd,…).
  • We respecteren de gemaakte afspraken en dit tegenover de buddy, de duikleider, de dagcoördinator, de instructeur, de duikschoolverantwoordelijke. Goede afspraken maken goede vrienden.
 • we doen ons best om actief deel te nemen aan de activiteiten (= trainingen, vormingen, bijscholingen, openwater clubduiken, groepsactiviteiten, vergaderingen, overleg, bevragingen,… ) van de duikschool
 • we creëren een aangename, open, constructieve en vertrouwensvolle groepssfeer
  • We stellen de groep centraal en gaan voor de eenheid ervan (we forceren geen persoonlijk traject; als instructeur gaan we professioneel om met het overwicht dat voortvloeit uit de positie van instructeur,…).
 • we gedragen ons respectvol en nemen een voorbeeldfunctie op
  • We zijn een voorbeeld binnen en buiten de club, dit zowel op vlak van materiële zaken, interpersoonlijke omgang en ten aanzien van het (water)milieu.
 • we verzorgen de communicatie en stellen ons integer op
  • Beleefd, neutraal en eerlijk, gericht naar de juiste mensen, onderbouwd, op het gepaste tijdstip en juiste methode, respectvol, oplossingsgericht. We discrimineren niet.
 • we aanvaarden dat in een (duik)school beoordelingen worden gemaakt
  • Deze beoordelingen gebeuren aan de hand van de normen opgelegd via de duikfederatie VVW. Alle instructeurs volgen deze normen; de duikschoolverantwoordelijken zorgen voor de coördinatie hiervan. Ongeacht de inhoud van de beoordeling, zal deze steeds op een passende en constructieve wijze worden overgebracht. Open, eerlijk en neutraal. De feedback werkt in twee richtingen: (ook) de kandidaat geeft feedback aan de Pelagos- instructeur.
 • we gaan deskundig en respectvol om met het eigen materiaal, dat van de anderen en het materiaal eigendom van de club.
  • We melden materiaalproblemen zodat gekeken kan worden voor een oplossing.

1 Bij het niet volgen van deze gedragscode en na communicatie hierover door de duikschoolverantwoordelijke(n) aan betrokkene, kan de duikschool de betrokkene weigeren om nog langer deel te nemen aan alle activiteiten van de school. Dergelijke beslissing zal onverwijld schriftelijk gecommuniceerd worden door de duikschoolverantwoordelijke(n) aan het dagelijks bestuur en de betrokken persoon. De VZW kan beslissen tot verdere stappen conform haar reglementen.

Deel met je vrienden